Contact office

Sales

Products

Contact office
当前位置: Home> Sales >Contact office

Office

Contacts

Phone

Guangzhou

Zhao Cheng Zhen

13825505477

Shenzhen, Huizhou

Wang Lin

13825503403

Zhongshan, Zhuhai, Jiangmen

GE Bin

13825506362

Beijing

Lai Ji Chun

13825501893

Tianjin, Hebei, Inner Mongolia

Liu Yan feng

13825503493

Sichuan, Chongqing

Liu Zhan

13825503726

Shanghai, Zhejiang

Pan Qingfeng

13825504638

Jiangsu(Province)

Ren Qiang

13825503101

Anhui

Tang Ze

13825509408

Hunan

Zhao Ming

13825504873

Hubei

Lin Chunlong

13825504063

Shandong

Li Xiaodong

13825502753

Shanxi

Liu Yajun

13825504423

Jiangxi (Province)

Chen Bonan

13825504718

Liaoning (Province)

Guo Fengjun

13825508487

Yunnan

Liu Zhirong

13825504493

Huxian De

13825504403

Henan

Liu Tong

13825504283

Sales Network
Guangdong East Pipes Co., Ltd. Headquarters
Websit:
http://www.eastpipe.com/ 
Phone:0757-27389999   Fax:0757-27389988
Address: xingtan town, Shunde district, Foshan City, Guangdong Province, the East Village, South of industrial Avenue, 9t